atitrinti

atitrinti
atitrìnti, atìtrina, atitrýnė tr. , 1, atatrìnti Š, Žl; RtŽ trinant atgaivinti: Atitrýnė, dar atgaivino brolį Dr. Ta buvo nuslabnėjusi, stingo čia žemėn – Kazė tik beatitrýnė Trk. Sako, vieną dieną buvo nublogęs, subėgo i Norkų šeimyna, trynę trynę i atitrýnę Erž. Veidai apšalę, rankos – attrýniau Dg. Atatrýnė šepečiu Joniuką, ale nebeilgai gyveno Kp. | refl. tr. Š, Ser.
◊ sùbine atitrìnti vlg. bet kaip atidirbti: Valdinykui ka tik valandas sùbine atitrýt Prn.
\ trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištrinti; nutrinti; patrinti; parsitrinti; pertrinti; pietrinti; pratrinti; pritrinti; raztrinti; sutrinti; užtrinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atitrinti — atitri̇̀nti vksm. Kójas reikėjo atitri̇̀nti sniegù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptrinti — aptrìnti, àptrina, aptrynė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; MŽ, LL194 1. N kuo nors kiek patrinti, pabrūžinti: Aptrydavo su tuo akmenaičiu, ir neskaudėdavo smilkminiai Pgg. Karpą reik su silkės akimis aptrinti ir tas akis po ugnies pamesti, tad, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrumdyti — atgrùmdyti tr. atitrinti, išminkštinti: Jau veršis karvės tešmenį atgrùmdė (atspaudė, išminkštino), reikia melžti Pns. grumdyti; atgrumdyti; įgrumdyti; išgrumdyti; nugrumdyti; pagrumdyti; pragrumdyti; prigrumdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkasyti — tr. atkrapštyti, atitrinti: Atkasyk bluzgas iš galvos J. | prk.: Taip atkãsė (įkyrėjo) man jo kalba, kad net pyktis paėmė Ds. ◊ akìs atkasyti šiek tiek pamokyti: Vaikui akys jau atkasytos rš. kailį (šonus) atkasyti primušti: Aš tau atkasysiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšiūliuoti — tr. atitrinti, atzulinti: Su diktu siūlu atšiūliavo jo ausis teip, jogei grybeliai atkrito M.Valanč. šiūliuoti; atšiūliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • datrinti — ×datrìnti, dàtrina, datrynė (hibr.) tr. 1. privarginti, nukamuoti: Man ir dàtrina tie darbai Ds. 2. įkyrėti priekaištais, užgraužti: Datrynė ana visus LTR(Ds). trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištri …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrinti — ištrìnti, ištrìna (ìštrena), ištrynė tr. K, Š, Rtr, KŽ; Q63, R, MŽ, M, L 1. Klt trinant ištepti: Svogūnu ìštrini duonkubilį, ka skonis jau būtų Šln. Akmenim diečką kopūstam iššutina, medum ìštrina Klt. Ištrìnti grindis vašku DŽ1. Degutu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrinti — nutrìnti, nùtrina, nutrynė K, Š, Rtr, KŽ; H153, R9, MŽ11, Sut, N, M, L 1. tr. BŽ191 kuo nors trinant nuvalyti, nušluostyti, nusausinti, nušveisti: Nutrìnk lentą, suolą DŽ. Kiek kartų buvo sakyta – po pamokų švariai nutrinti lentą! K.Saj.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsitrinti — parsitrìnti, parsìtrina, parsitrynė sunkiai parvažiuoti, parslinkti: Vos ne vos parsitryniau namo tokia drengačia Rod. trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištrinti; nutrinti; patrinti; parsitrinti; pertrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrinti — patrìnti, pàtrina, patrynė Rtr, NdŽ, DŽ1 1. tr. SD258, Sut, N, LL151, Š, KŽ spaudžiant kuo nors pabrūžinti: Pàtrini [česnakais] tuos kumpius, tai vis gardesniai būva Alz. Pàtrena [gintarą], i kimba popieriukai Užv. Tokiuo [stebuklu yra]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”